Rasiat

Butter tarra

Butter/Cheddar makupopcorn 2l rasia

Cheddar tarra

Duo rasia

Kettle corn rasia

Rasia 1,4l Kino Konepaja

Snacksrasia 1,4 l

Snacksrasia 2,9L

Popcorn rasia 1,4l

Popcorn rasia 1,5l Riviera cinemas

Popcorn rasia 2,9l

Popcorn rasia 2,9l Nordic Snacks

Popcorn rasia 2,9l Riviera

Popcorn rasia 5,2l

Popcorn rasia 5,2l Nordic Snacks

Popcorn tuutti 0,7l